Bestyrelse

Formand
Jørgen Junge-Andersen
Klintholm Havneby 20
4791 Borre
mobil(ml. 17-18) 40546290
Mail: jungeandersen@msn.com


Sekretær 
Svend Ludvigsen (18)
svludvigsen@gmail.com
Steen Buhl (31)

 
asbuhl@mail1.stofanet.dk


Kurt Nielsen (28)
kn@kn-ejendomme.dk


Thurigt Wimmelmann (64)
 
Supleanter: 
Bjørn Toftekær (67)
Søren v. Madsen ( 57)

Valgt Revisor
Anders Dommerby Kristensen (nr. 45)
Kildevældets Allé 2,1.
2600  Glostrup

Revisorsuppleant:
Karin Olsen (26)

Administrator
Revisam2000
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Metalgangen 9 C, 2690 Karlslunde
tlf. 46152000
kontaktpersoner
Pia Kryger/Preben Kellerstrøm